• Donderdagavond werd voor de 23e keer de jaarvergadering gehouden. De afgelopen jaren werd dit door de corona op papier gedaan. Dit jaar kon deze weer in de kantine van “de Westrand” worden gehouden. Het aantal aanwezige leden wat hier bij wilde zijn was de commissie tevreden over. Ook  het aantal dat de Club van 100 op dit moment heeft is men tevreden. Door overlijden gaan er leden weg maar er komen ook weer nieuwe leden bij. Het aantal leden is op dit moment 104 er kunnen dus nog meer nieuwe leden bij.

    In het openingswoord van commissielid Kees Rinkel werd er nog eens de nadruk op gegeven hoe blij de vereniging V.V.W. met deze club is. Subsidies worden minder vanuit gemeente, dus is de Club van 100 is steeds belangrijker voor haar bijdrage aan de vereniging. Er worden ondermeer activiteiten voor de jeugd mee gesponsord. Op het einde van het seizoen kan iedere begeleider met zijn team feestelijk afsluiten. Hiervoor besteedde  de Club van 100 een bedrag van € 75,= voor. Kees kon de aanwezigen mededelen dat dit bedrag verhoogd wordt naar € 100,= waar de teams van op de hoogte worden gebracht. Met nog 5 jaar te gaan wordt V.V.W. 100 jaar, misschien wel koninklijk? Dit gaat feestelijk worden gevierd en daar wil de Club van 100 ook geld voor reserveren. Kortom een geslaagde vergadering, met nog 2 jaar te gaan en ook de Club van 100 heeft haar jubileum te pakken. 

    Op de foto van Dik Haakman het aantal aanwezige leden van de Club van 100

     

rfwbs-slide