• Allen,

  Vrijdagavond 15 September om 20:00 is weer de jaarvergadering!

  Speciaal dit jaar is het aftreden van onze voorzitter John Groot. Na 7 jaar vindt John het mooi geweest. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor deze periode.
  Het bestuur wil als opvolger Ed Meester benoemen tot voorzitter.

  U bent allen van harte uitgenodigd,hieronder de agenda voor deze avond.


  1. OPENING

   

  2. NOTULEN LEDENVERGADERING 16-09-2022

   

  3. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN

   

  4. Financiƫle CIJFERS 2022/2023

   

  5. Verkiezing kascommissie, oude kascommissie bestond uit Joke Karsten en Jerry Nugter

   

  6. BESTUURSVERKIEZING:


  Aftredend en herkiesbaar: Kees Grent en Frank Dekker.

   

  Aftredend en niet herkiesbaar: John Groot

   

  Bestuur stelt Ed Meester voor als nieuwe voorzitter van VVW


  Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tenminste 24 uur voor de vergadering met tenminste 5 voorkeursstemmen bij de secretaris.

   

  7. RONDVRAAG

   

  8. SLUITING

rfwbs-slide