• Ook dit jaar hield voetbalvereniging V.V.W. haar cyclamenactie. Een actie die de clubkas weer moet spekken. ’s Middags werden de cyclamen bijeen geraapt in de kassen in Andijk en naar de Westrand vervoerd. Om 18.15 uur was het verzamelen van jeugdleden vanaf Jo14 in de kantine. Na uitleg van cyclaamcaptain Hugo Schmidt kon iedere ploeg o.l.v. coaches en begeleiders van start naar hun desbetreffende wijk. Ondanks de buien tussendoor is de cyclamenactie weer geslaagd. We willen op deze plaats alle kopers en zonder namen te noemen alle vrijwilligers hartelijk bedanken die de actie weer geslaagd hebben gemaakt. Nogmaals hartelijk bedankt namens het bestuur van V.V.W. en tot volgend jaar!  

rfwbs-slide