• VVW start voetbaltraining op woensdag 29 april

   

  Deze week is er overleg geweest met de TC over hoe en wanneer wij weer kunnen beginnen met de trainingen voor de jeugd.

  Hoewel dit voor iedereen een nieuw hoofdstuk is gaan wij het toch proberen, maar dit kan alleen als iedereen meewerkt.

  Ouders, verzorgers, trainers en kinderen, aan iedereen vragen wij medewerking.

   

  De trainingen beginnen op woensdag 29 april voor de onderbouw de O16-1, O19-1 en2 trainen van 19.30-20.30 en starten a.s. donderdag klik hier voor het schema

   

  De trainingen zullen iets korter zijn om overlap van ouders en kinderen te voorkomen, ook zal er niet voor elk team elke avond training zijn, maar via de app en op de site komt het aangepaste schema

  te staan, maar daar wordt nog volop aan gewerkt.

   

  Wij willen iedereen de kans geven om te sporten ook al ben je (nog) geen lid van VVW.

  Als je de trainingen leuk vindt, mag je natuurlijk altijd lid worden.

   

  Wij hebben wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden om het goed te laten verlopen:

                  - kom als ouder/verzorger niet binnen de hekken van het                             complex, blijf in of bij uw auto, komt u op de fiets, ga niet                       vlakbij het hek staan

                  - breng alleen uw eigen kind, laat uw kind niet door iemand                         anders brengen

                  - er zijn geen wedstrijden, alleen trainingen

                  - kom niet te vroeg, maar zeker niet te laat

                  - de kleedkamers/toiletten zijn gesloten

                  - er wordt iets korter training gegeven om overlap te                                   voorkomen

                  - aangepaste avonden voor de teams (info volgt op de site en                     app)

                  - hou afstand tot de trainers

                  - hou afstand tot elkaar

                  - neem geen bidon mee

   

  Volg uiteraard ook altijd de richtlijnen van het RIVM, belangrijk hierin is: BEN JE VERKOUDEN, BLIJF DAN THUIS

                                                                                                                                                   WAS JE HANDEN VOORDAT JE NAAR DE TRAINING KOMT

   

  Wij van VVW doen er alles aan om dit te laten slagen, maar wij moeten het samen doen.

   

  ALLEEN SAMEN KRIJGEN WIJ CORONA DE WERELD UIT.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Frank Dekker

  Namens TC VVW

   

rfwbs-slide